Sportovní klub zaměřený na výuku Karate a sebeobranu

Praktická sebeobrana

Nebojsa je název sportovního programu našeho klubu, který si vzal za cíl boj proti šikaně na školách ve formě praktické sebeobrany. Problém, který oprávněně trápí většinu rodičů a pedagogů se snaží pomoct řešit oddíl karate našeho klubu.

Mezi dětmi se vyskytují jedinci, kteří se snaží svým agresivním chováním a často i s použitím násilí, ovládat ostatní, více bázlivé spolužáky. Děti se jim snaží vyhnout a ve strachu raději vyhovět jejich požadavkům a vykonávají pro ně určité služby, případně jim nosí dárky a peníze. Sebevědomí agresorů tak vzrůstá a své požadavky zvyšují.

Jak tedy z toho? Naše bojové umění vychází z obrany. Učíme naše cvičence využívat sílu soupeře proti němu samému. Problém ovšem je v našem zákonodárství. Odražený útočník má dost drzosti k tomu, aby poukazoval na neoprávněné užití bojového umění proti sobě, i když on sám se při šikaně nerozpakuje použít cokoliv. Zavedli jsme proto do našich tréninků výuku speciálních technik, které umožní zneškodnit nepřítele bez jeho zranění. Útočník tak přijde o pověst velkého rváče a děti se ho přestanou bát. Vybrané techniky sebeobrany využívající systém pák a tlaků na citlivá místa. Na našem soustředění byly tyto techniky poprvé vyučovány a setkaly se s velikým ohlasem.

Naučit děti bránit se není hlavním cílem tohoto programu. Větší význam je ve výchově dětí.Tréninky oddílu karate nespočívají v krvavých soubojích a přerážení cihel, ale ve výuce technik karate spojené se zlepšením pohyblivosti a fyzické odolnosti. Systém získávání technických stupňů, tzv. KYU, vede děti ke zvýšení ctižádostivosti a sebevědomí. Na tréninku se vedou děti ke kázni a disciplíně. Platí zde přísný řád a kázeň nám závidí většina pedagogů. Děti se učí koncentrovat na probíranou látku, takže mají následně i lepší výsledky ve škole.

Dá se namítnout, že tréninků se mohou zúčastnit i agresoři, kteří pak mohou tyto techniky zneužívat. Šikanu provádějí většinou ti, kteří mají ve škole špatné výsledky a svým chováním si tak léčí své komplexy. Často nezvládnou ani náborový kurz. Po náročném tréninku přestávají být i oni agresivní.